تقدیر از استادان نسخه‌پژوهی در آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
دبیر علمی یازدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی گفت: چهار تن از نسخه‌پژوهان در یازدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی تقدیر می‌شوند. کاظم مدیر شانه‌چی، فاضل مطلق‌یزدی، مهدی ولایی و عبدالله نورانی نسخه‌پژوهانی به‌شمار می‌آیند که از آنها در این مراسم سپاسگذاری می‌شود.
دوشنبه 28 شهريور 1390  12:3
 تقدیر از استادان نسخه‌پژوهی در آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی
دبیر علمی یازدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی گفت: چهار تن از نسخه‌پژوهان در یازدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی تقدیر می‌شوند. کاظم مدیر شانه‌چی، فاضل مطلق‌یزدی، مهدی ولایی و عبدالله نورانی نسخه‌پژوهانی به‌شمار می‌آیند که از آنها در این مراسم سپاسگذاری می‌شود.
دوشنبه 28 شهريور 1390  11:59
 کتابخانه دیجیتال درکتابخانه ملی ملک
به گزارش روابط عمومی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، مراحل آماده سازی و راه اندازی کتابخانه دیجیتال این مؤسسه رو به پایان است.
دوشنبه 28 شهريور 1390  11:19
 یازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی برگزار می‌شود
یازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی آبان ماه امسال از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.
يکشنبه 27 شهريور 1390  11:52
1 2 3