دوشنبه 18 دى 1391  11:20
نکاتی در باب کتاب «الأنساب المشجرة»
کتاب انساب مشجره تنها مشجرات خشک و خالی انساب سادات نیست؛ بلکه این کتاب مشتمل بر فوائد تاریخی بسیار زیاد و گاه منحصر به فرد است: در این کتاب اطلاعات زیادی از کتابهای انساب قدیمیتر نقل شده؛ منابعی که برخی از آنها همینک در دسترس نیست.
لطفاً برای مطالعه ادامه نقد ؛ انساب المشجره ؛ به بخش مقالات مراجعه فرمائید.

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 25 خرداد 1398  18:59:47
تعداد بازديد از اين خبر : 18240