دوشنبه 18 دى 1391  11:20
نکاتی در باب کتاب «الأنساب المشجرة»
کتاب انساب مشجره تنها مشجرات خشک و خالی انساب سادات نیست؛ بلکه این کتاب مشتمل بر فوائد تاریخی بسیار زیاد و گاه منحصر به فرد است: در این کتاب اطلاعات زیادی از کتابهای انساب قدیمیتر نقل شده؛ منابعی که برخی از آنها همینک در دسترس نیست.
لطفاً برای مطالعه ادامه نقد ؛ انساب المشجره ؛ به بخش مقالات مراجعه فرمائید.

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 30 مرداد 1398  22:1:56
تعداد بازديد از اين خبر : 18642