نام و نام خانوادگی:
حرفه:
میزان تحصیلات:
ایمیل:

تلفن ثابت:
تلفن همراه:
لطفا جهت برنامه ریزی برای سرویس دهی اطلاعاتی و معرفی محصولات جدید به چند سوال زیر پاسخ دهید :
1- میزان تمایل شما به جمع آوری کتاب های فاخر که میراث فرهنگی ایران زمین می باشند چه میزان است؟
کم         متوسط         زیاد         خیلی زیاد
2- آیا تا به حال نسخه خطی یا کتاب هایی که از روی نسخه خطی عینا چاپ شده باشند را خریداری کرده اید؟
(در صورتیکه پاسختان مثبت است لطفا نام کتاب را ذکر فرمایید. )